BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO

– HARMONOGRAM NA 2019 rok

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po
umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod
numerem telefonu wskazanym przez Starostę Zwoleńskiego.
Numer telefonu 48-677-96-23

Urząd Gminy
w Przyłęku PONIEDZIAŁEK w godzinach od 11.30 do 15.30
Pokój nr 18
Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela
radca prawny.

Urząd Gminy
w Kazanowie WTOREK w godzinach od 7.30:00 do 11.30
Pokój nr 6
Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela
radca prawny.

Urząd Gminy
w Tczowie ŚRODA w godzinach od 08.00 do 12.00
Pokój nr 21
Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela
adwokat.

Urząd Gminy
w Policznie CZWARTEK w godzinach od 7.30 do 11.30
Pokój nr 2a
Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela
radca prawny.
ZWOLEŃ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 78
PIĄTEK w godzinach od 8:00 do 12:00
Pokój nr 6

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela
adwokat.

ZWOLEŃ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Kochanowskiego 1
Punkt mieszczący się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu
prowadzony jest przez organizację pozarządową – Fundacja Honeste Vivere,
ul. Amałowicza Tatara 7, 04-474 Warszawa.

Dyżur przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielać będzie
radca prawny lub adwokat.
PONIEDZIAŁEK w godz. od 8:00 do12:00
WTOREK,ŚRODA, PIĄTEK w godz. od 7:30 do 11:30

Dyżur przeznaczony na świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Czwartek w godz. 7.30-11.30
Pokój nr 15
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy osoba, o której mowa
w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych
w dowolnym punkcie utworzonym na terenie Powiatu Zwoleńskiego.