Policzna 26.10.2015r

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

  Gmina Policzna ul.B.Prusa 11 26-720 Policzna informuje ,że „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Policzna służącego do likwidacji lub ograniczania nadzwyczajnych zagrożeń i poważnych awarii dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 19.054,20zł”

 

 

 

 

/ Wójt/

 

Tomasz Adamiec

 

Informacja_WFOSiGW_2015