1 2 4

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Policzna

ZAPROSZENIE

 

     Wójt Gminy Policzna – Pan Tomasz Adamiec oraz Prezes Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” – Pan Zbigniew Buczma zapraszają na spotkanie konsultacyjne dnia 24 sierpnia 2015 r. godz. 17:00 w Świetlicy Gminnej w Policznie, ul. B. Prusa 4, 26-720 Policzna.

     Spotkanie dotyczyć będzie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także opracowania celów LSR.

     Podczas spotkania będziemy chcieli poznać Pani/Pana pomysły, opinie i potrzeby oraz oczekiwać będziemy wskazania lokalnych problemów, obszarów życia wymagających wsparcia, także potencjalnych przedsięwzięć, które ujęte zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 -2022 i będą mogły zostać dofinansowane w nowym okresie programowania.

    Pani/Pana udział w spotkaniu, zwiększy szanse, uzyskania wsparcia finansowego planowanego przedsięwzięcia.