O G Ł O S Z E N I E

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Policzna

 

       Z uwagi na duży pobór wody z sieci wodociągowych związany z brakiem opadów atmosferycznych i utrzymującymi się wysokimi temperaturami proszę o oszczędne zużywanie wody zgodnie z zapisami „regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

Mając na względzie dobro mieszkańców i utrzymanie ciągłości dostaw wody do odbiorców proszę o przestrzeganie w/w regulaminu i obustronnie zawartej umowy, w której jeden z zapisów mówi:

W okresach suszy zabrania się używania wody w godzinach od 17.00 do 22.00 dla celów innych niż bytowe (itp.: podlewania działek, mycia samochodów itp.)”.

Nieprzestrzeganie w/w zapisu w okresach suszy i wysokich temperatur może skutkować czasowymi przerwami w dostawach wody!!!

Z poważaniem

Wójt Gminy Policzna -Tomasz Adamiec